top of page

MISS GRAND THAILAND 2017

มิสแกรนด์กระบี่
แพม เปรมิกา พาเมล่า

รองอันดับ 2

MISS GRAND THAILAND 2017

มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์
อาย ศรุชา นิลจันทร์

รองอันดับ 3

MISS GRAND THAILAND 2017

มิสแกรนด์จันทบุรี
อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส

รองอันดับ 4

MISS GRAND THAILAND 2017

มิสแกรนด์ศรีสะเกษ
แป้งหอม กมลรัตน์ ทานนท์

SPECIAL AWARDS

เจส เจสสิก้า เอสพินเนอร์

มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร

- MISS GRAND RISING STAR 2017

- BEST SMILE

น้ำผึ้ง สุชาณี สิรีเนตร

มิสแกรนด์นครศรีธรรมราช

- ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน

แป้งหอม กมลรัตน์ ทานนท์

มิสแกรนด์ศรีสะเกษ

- BEST IN SWIMSUIT

อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส

มิสแกรนด์จันทบุรี

- มิสแกรนด์ขวัญใจเชียงใหม่

- BEST NATIONAL COSTUME

เบลล์ เลลาณี ทศพร

มิสแกรนด์สระบุรี

- BEST VOICE AWARD 

ไอซ์ นาราริน พิมพิสาร

มิสแกรนด์สระแก้ว

- MISS POPULAR VOTE

เเป้ง ปุณณภา ขันธรัตน์

มิสแกรนด์บุรีรัมย์

- BEST EVENING GOWN

เจสซี่ เจสซิก้า แมคเคนนา

มิสแกรนด์ลำปาง

- นางงามมิตรภาพ

bottom of page