ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้เข้ารอบ 37 คนสุดท้าย

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้เข้ารอบ 37 คนสุดท้าย ดังนี้

หมายเลข 1 ซาร่าห์ - ซาร่าห์ สายสกุลเศรษฐ์
หมายเลข 2 นุช - นริศรา ชูกุล
หมายเลข 3 โบว์ - บุญญาณี สังข์ภิรมย์
หมายเลข 4 ชูก้าร์ - ณิฐณิชา จิตร์มุ่ง
หมายเลข 5 จูน - ณฏิกา ทองสัมฤทธิ์
หมายเลข 6 อุ๋มอิ๋ม - ลลิตภัทร จันทโชติ
หมายเลข 7 น้ำ - ชนิกานต์ ประชานุกูล
หมายเลข 8 กุ้ง - ธัญพร ศรีเสน
หมายเลข 9 เรย์ - กุลธิดา พรพิชยานุรักษ์
หมายเลข 10 หงษ์หยก - พรพรรณ ฤกษ์อัตการ
หมายเลข 11 ใบเตย - พนัชกร ชื่นชม
หมายเลข 12 สายเอี๊ยม - กีรติกา สว่างแจ้ง
หมายเลข 13 ฝ้าย - เกศโมฬี โรจนประดิษฐ
หมายเลข 14 เรน - คลอร่า สิทธิเจริญยศ
หมายเลข 15 โบว์ - ศศิธร เครือฝัก
หมายเลข 16 เดมี่ - เมษรติมา บุญสันต์
หมายเลข 17 แอนนี่ - กมลรัตน์ กล้าประจัญ
หมายเลข 18 นินิว - สุรางคนา กาฬพันธ์
หมายเลข 19 พลอย - พัชรี มณฑาทิพย์
หมายเลข 20 เบลล์ - ภัคจิรา ฉัตรินิกูล
หมายเลข 21 นาย - ชนุชตรา สุขสันต์
หมายเลข 22 เชอร์รี่ - โสภาพรรณ วิรุฬหมาศ
หมายเลข 23 เพนนี - นาตาชา วรจรรยากุล
หมายเลข 24 เจมส์ - กณิการ์ ภูศรี
หมายเลข 25 สมายด์ - นัภสวรรณ โชติการ
หมายเลข 26 อิม - หทัยกาญจน์ เมืองมูล
หมายเลข 27 แป้ง - สุนิดา วาจาสิทธิ์
หมายเลข 28 ใบมิ้นต์ - มินตรา คิดประเสริฐ
หมายเลข 29 โบว์ - ภคมน เจริญวโรดม
หมายเลข 30 กวาง - กุสุมา ธรรมนิตย์นิยม
หมายเลข 31 แคนดี้ - รัตธิกา บุญสิริสกุล
หมายเลข 32 ลูกตาล - วาวจุฑา แสงนภา
หมายเลข 33 โปสเตอร์ - ภัณฑิรา เชิดในเมือง
หมายเลข 34 อ๋อ - ญาดา เทพนม
หมายเลข 35 เบสท์ - ณิฌา พันธุ์พืช
หมายเลข 36 บี - จริยา เครือฝัก
หมายเลข 37 ศิ - ศศิ สินทวี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าประกวด

ดูทั้งหมด

วิดีโอ