ข่าวสาร

อัพเดทรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 99 สาวงาม

1)  .. สมฤาดี รรณกลัด                               

กอบัว 

2)  น.ส. ศรินภา ผาบเต๋จ๊ะ 

การ์ตูน  

3)  น.ส. กิ่งกมล จงวิไลเกษม

กิ่ง  

4)  น.ส. ณัชชนากานต์ สมบูรณ์ทรัพย์ 

ขนมเค้ก

5)  น.ส. ขวัญวรา เพ็ชร์วาว 

ขวัญ

6)  น.ส. รัศมิ์ลภัส มูลศาสตร์สราธร 

คุกกี้

7)  น.ส. มัสสิน กิตติธรรมธร  คุกกี้
8)  น.ส. สุกัญญา พันธ์จำปี 

เค้กส้ม

9)  น.ส. แคทลียา ชูลเซ  แคท
10) น.ส. เอรียาร์ แสนขำ 

จอย

11) น.ส. รัตนาภรณ์ เกษแก้ว 

จ้ะจ๋า

12) น.ส. ฐิติมา ฤทธิ์สว่าง

จ๊ะเอ๋

13) น.ส. โสมนัส อินทร์เจือ 

จันทร์ จ๋า

14) น.ส. พิชญา ชัยพิสุทธิ์ 

จีจี้

15) น.ส. ดารัณทร์ มโนธรรม

จูน

16) น.ส. ณฏิกา ทองสัมฤทธิ์ 

จูน

17) น.ส. ส่าหรี แย้มเยื้อน 

 เจม

18) น.ส. ชลธิชา อิ่มจรรยา

ชลรี

19) น.ส. ศศิธร กสิคุณ 

ซันนี่

20) น.ส. ภัทรนันท์ กุลโกศล 

ซายย์

21) น.ส. สิขรินทร์ กิ่งนอก

ซีเกมส์

22) น.ส. ชลณัทกร งามพริ้ง

เดียร์

23) น.ส. ดารารัตน์ ลีลาธนทรัพย์  เดียร์
24) น.ส. วรัญญา เทศรักษ์ 

ต้นตาล

25) น.ส. ณัชพร เชาวน์ชื่น

ตาฌ

26) น.ส. จิราพร ฤทธิ์อักษร 

ทราย

27) น.ส. ณัฐนรี ศรีบัว 

นัท

28) น.ส. วรรณา สุ่มมาตย์ 

นานา

29) น.ส. สุพิชณาย์ เศรษฐวัฒนวงศ์ 

น้ำเพชร

30) น.ส. ณิชาภา สีดอกบวบ

น้ำมะเน็ต

31) น.ส. ศุภมน ชฎาดำ

น้ำหวาน

32) น.ส.สุรางคนา กาฬพันธ์

นินิว

33) น.ส. จริยา ตรีสันติสุขกล

นุ๊ก

34) น.ส. กุลณัฐ หาญอนันทสุข

นุคนิค

35) น.ส. ณัชชา ปัญจญานนท์ 

นุ่น

36) น.ส. ลลิตา ตรีสันติสุขกุล 

 เนม

37) น.ส. รัตนาพร เยาวเลิศ 

เนย

38) น.ส. ธานวาสน์ ดาบแก้ว 

บอส

39) น.ส. ศิริรัตน์ ญาณรัตน์ 

บี

40) น.ส. หทัยชนก สร้อยสังวาลย์ 

บี

41) น.ส. ภาวิณี วงศ์รัตนสกุล 

บี

42) น.ส. ปัญณ์วรัตน์ เลิศธวัฒน์ 

เบญ

43) น.ส. สุวรรณี ศรีสวัสดิ์ 

ใบเตย

44) น.ส. อนัญญา มงคลไทย 

ใบเฟิร์น

45) น.ส. ปรภัสสร ดิศย์ดำรง 

ปลา

46) น.ส. โอปอ เชนส้ม 

ปอ

47) น.ส. ปติมา สุขยา 

ป้อม

48) น.ส.ปริชญภัสร์ ขอนทอง

ปังปอนด์

49) น.ส. ณัฎฐา จิระจิตต์มีชัย

ปาร์ค

50) น.ส. อาภรณ์ ภู่ระหงษ์ 

ปิ๊ก

51) น.ส. เวธกา เพ็ชรสุข 

ปิงปอง

52) น.ส. อัญชิษฐา เพชราเวช 

ปุ๊กปิ๊ก

53) น.ส. นาถนารี สุวรรณโชติ 

เปิ้ล

54) น.ส. จิรปรียา เหมนิธิ 

แป๋ม

55) น.ส. พรวลัญช์ ตาลสุวรรณ์ 

ฝ้าย

56) น.ส. จิตรลดา วัชระภาคย์ 

พรานซ์

57) น.ส. พลอยรุ้ง รัตนรมย์

พลอย

58) น.ส. วรางคนาง วุฑฒยากร 

พลอย

59) น.ส. พิมลวรรณ น้อยศรี 

พิม

60) น.ส. ปุญญิศา อภิธนารักษ์

เพนกวิน

61) น.ส. แพรวโพยม พิชญ์อังกูร 

แพรว

62) น.ส. กิรณา โทณะวณิก 

ฟ้า

63) น.ส. ภาวสุทธิ์ สุวัฒนพิเศษ 

ฟิฌ

64) น.ส. ณัฐชยกานต์ ปากหวาน 

เฟิร์น

65) น.ส. ภัทราพร หวัง

เฟิร์ส

66) น.ส. มัญชรี วิถีชัย

โฟม

67) น.ส. สุรนุช วงศาโรจน์สกุล

ภา

68) น.ส. สุนิสา เก่งสนาม 

มด

69) น.ส. ณัฎฐากร แก้วอนันต์ 

มอร์ฟีน

70) น.ส. เปรมา ทิพย์อักษร

ม่านทิพย์

71) น.ส. พิมลวรรณ น้อยศรี 

มายเดียร์

72) น.ส. นริษฎา กฤตานนท์ 

มิ้นท์

73) น.ส. มารินทร์ ต่ายทัพ

เมย์

74) น.ส. ณัฐัชร พงษ์ประพันธ์ 

เมย์

75) น.ส. อรณิชา สุวรรณคีรี 

เมลิน

76) น.ส. ทิตชญา ธีวราโรจ 

โมสส์

77) น.ส. นุรไลลา บินมานะ 

ไลลา

78) น.ส. วิชุดา เซี่ยงฉิน 

วิดา

79) น.ส. วีรภทรา หัสศิริ 

วี

80) น.ส. ณฐอร จันตะละ 

เวียร์

81) น.ส. ณัฐิดา ชื่นชูแสง

แวร์ซายน์

82) น.ส. ศศิ สินทวี 

ศศิ

83) น.ส. สมฤาดี รรณกลัด

ส้ม

84) น.ส. รัตนากร ผาติวิทย์ 

หมวย

85) น.ส.ปริยาพร สุขแสง 

หมิว

86) น.ส. พันธิตรา คำวัน

หลินปิง

87) น.ส. นาฏลัดดา ศรีทองคำ

อาย

88) น.ส. พันธิรา สิงโห 

อ้าย

89) น.ส. อภัสนันท์ บวรพัฒนศิริ

อิง

90) น.ส. ปาริชาติ สานสุข 

อิงค์

91) น.ส. อธิพร รุ่งจรัส 

อีฟ

92) น.ส. กนกพร เรืองศิลป์ประเสริฐ 

อีวา

93) น.ส. ลลิตภัทร จันทโชติ

อุ๋มอิ๋ม

94) น.ส. ศุภาวดี ชินวงษ์

เอมี่

95) น.ส. วรันธร เช้าวงศ์พาณิชย์

เอิง

96) น.ส. ณัฐนันท์ ไพศาลตันติวงศ์ 

แอน

97) น.ส. พัฐธนิสา แซ่ตั้ง

แอริน

98) น.ส. อลิษา ซื่อสัตย์ 

ไอซ์

99) น.ส. พัชริดา ณ ลำพูน 

ไอซ์


ผู้เข้าประกวด

ดูทั้งหมด

วิดีโอ