เกี่ยวกับเรา

 

/home/missgrand/data/content/20/cms/beikmnprux13.jpg


MISS GRAND 
THAILAND  

 

                  มิสแกรนด์ไทยแลนด์ถือกำเนิดขึ้นจากความคิคริเริ่มของ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ที่ต้องการปฏิรูปการประกวดนางงามในประเทศไทย ให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ทำงานอยู่ในวงการนางงามและวงการบันเทิงมากว่า 20 ปี จึงนำความรู้ความสามารถ ทั้งงานด้านนางงามและงานด้านบันเทิงมาผสมผสาน จึงก่อให้เกิดเวทีการประกวดนางงามในแบบฉบับของคุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ภายใต้ชื่อเวทีที่ว่า Miss Grand โดยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2013 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะค้นหา สาวไทยที่มีคุณสมบัติ ที่ดีพร้อม ทั้งความสวย ความรู้ ไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย นอกจากนั้น คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงจัดให้มีการทำกิจกรรมในการเก็บตัวของนางงามในแต่ละจังหวัด โดยให้นางงามมีส่วนร่วมในการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ได้มีเก็บตัวแบบให้เห็นเป็นรูปธรรม          

    

                 นอกจากนั้น คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ยังมีวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับเวที MISS GRAND ให้เทียบเท่าระดับสากล โดยจัดให้มีเวทีการประกวดในระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อเวทีที่ว่า Miss Grand International ที่ถือกำเนิดในประเทศไทย โดยคนไทย เพื่อแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทย ในเวทีโลก นอกจากจะเป็นการประกวดเพื่อค้นหาสาวงามในระดับโลก ยังเพื่อวัตถุประสงค์ในการ สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยเน้นกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการยุติความขัดแย้งในรูปแบบ ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการนำพาไปสู่ความแตกแยกและสงคราม โดยภายใต้คำรณรงค์อย่างเป็นทางการว่า “Stop The War” 

 

               เวที MISS GRAND ที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จาก ภาครัฐบาล และเอกชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการเป็นสุดยอดการประกวด นางงามในระดับโลกโดย ได้รับการรับรองจาก Global Beauties ผู้จัดลำดับ Ranking Gland Slam Beauty pageant ระดับโลกซึ่งการ จัดประกวด Miss Grand International นี้จะเป็นการจัดในรูปแบบมาตรฐานสากล ที่ทันสมัยที่สุด รวมถึง Production ที่แปลกใหม่แบบแนวหน้า จนในปี ค.ศ. 2015 เวทีการประกวด Miss Grand ภายใต้การดูแลของคุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน Gland slam Top 5 ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของคนไทย ที่สามารถมีเวทีการเป็นประกวดนางนางงามที่ทัดเทียมในระดับสากลโลก

 

                สำหรับแนวคิด MGT 77 จังหวัด สำหรับเวทีการประกวด Miss Grand Thailand ได้จัดการประกวดมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสำรวจกระแสความนิยมได้จาก ตั้งแต่การเริ่มแถลงข่าวเปิดรับสมัคร การคัดเลือกผู้เข้าประกวด ตลอดจนการทำกิจกรรมเก็บตัวของนางงามที่ผ่านการเข้ารอบ และเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงกระแสความนิยมสำรวจได้จาก จำนวนผู้คนที่ซื้อบัตรเข้ามาชมการประกวดในรอบตัดสินเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับด้านผู้รับชมจากทางบ้าน ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน โดยสำรวจได้จากจำนวนเรตติ้ง ที่มีแนวโน้วที่สูงขึ้นทุกๆปี

                 

                     ดังนั้นในปี ค.ศ.2016 คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล เปิดหน้าศักราชใหม่ พร้อมปฎิรูปวงการนางงามของประเทศไทยแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน โดยจัดให้มีคัดเลือกตัวแทนสาวงามทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนทั้ง 77 จังหวัด ภายใต้การดูแล และกฎเกณฑ์การคัดเลือก โดยองค์กร MISS GRAND และในอนาคต มีความคาดหวังจะให้มีการจัดประกวดเวทีนางงามระดับจังหวัดทั้ง 77จังหวัดขึ้น ในลำดับต่อไป

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าประกวด

ดูทั้งหมด

วิดีโอ

INSTRAGRAM PIC

#MISSGRANDTHAILAND
ดูทั้งหมด